Üheskoos saame rohkem head teha!

Rahaline annetus

Meie tegevust saab toetada ülekandega meie arvelduskontole:

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde

EE407700771001587916 LHV

Selgitus: Annetus, isikukood (juhul kui soovite tulumaksutagastust)

Annetades 5 eurot

annad panuse jõulupakkide sisustamisse.

Annetades 10 eurot

toetad vabatahtlike tugiisikute kovisioone. Kovisioone korraldame, et pakkuda vabatahtlikele nende töös tuge.

Kovisioonid aitavad kaasa laste ja vabatahtlike sõprussuhete arengule.

Annetades 25 eurot

aitad meil kaasata rohkem vabatahtlikke ja seeläbi jõuda rohkemate lasteni, kes vajavad täiendavat tuge ja hoolt.

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde kuulub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.

Kui soovite annetuselt tulumaksu tagasi saada, siis kirjutage ülekande selgitusse oma isikukood.

Sponsorlus ja sortimenditoetus

Kui Teie ettevõttel on võimalik toetada meid oma toodete või teenustega, siis palun andke sellest teada, kirjutades aadressile vanemvendvanem6de@gmail.com või helistades numbril +37256244441.

Aitäh, iga annetus loeb!