Hakka meie vabatahtlikuks!

Kuidas meie vabatahtlikuks saamine käib?

 1. Vabatahtlikuks saamiseks tuleb läbida meie kahepäevane uute vabatahtlike koolitus. Järgmine koolitus toimub sügis 2023.

 2. Koolituse läbinud vabatahtlikega sõlmitakse vabatahtliku töö leping.

 3. Koolituse läbinud vabatahtlikud viiakse kokku programmis osalevate lastega.

Vabatahtlikuks saamise eeldused

 • Pead olema täisealine

 • Pead elama alaliselt Tartus või Tallinnas (vähemalt aasta aega pärast programmiga liitumist)

 • Oled õppinud oma elukogemustest ja soovid sellele tuginedes teistele toeks ning eeskujuks olla

 • Soovid pühendada oma aega ja panustada meie ühiskonna arengusse

 • Oled karistamata lastekaitseseaduse § 20 loetletud lõigete alusel ja võid Eesti Vabariigi seaduste kohaselt töötada lastega

Kuidas programmis osalemine välja näeb?

 • Vabatahtlik osaleb programmis vähemalt aasta aega, kuid hästi toimiva sõpruse kujunemisel jäädakse programmi ka oluliselt kauemaks

 • Vabatahtlik ja laps kohtuvad vähemalt korra nädalas

 • Aasta jooksul antakse tagasidet programmi kulgemise ja mõju osas ning osaletakse kovisioonidel

 • Programmis osalemise ajal pakume mitmekülgset tuge, sh individuaalset nõustamist ja vajadusel kaasame ka spetsialiste

 • Osaleda tuleb vähemalt pooltel programmi ühisüritustest, mis toetavad vabatahtlike ja laste omavahelise suhte kujunemist

Sa pole veel kindel, kas soovid meiega liituda?

Soovid liituda meie tegevustiimiga?

 • Saada meile oma CV ja lühike motivatsioonikiri, kus kirjutad miks meie tegevus sind kõnetab ning millises valdkonnas soovid ennast proovile panna. CVd ja motivatsioonikirja ootame aadressile info@vanemvendvanemode.ee. Rohkem infot ja jooksvaid kuulutusi leiad siit.

Soovid tulla (kogukonna-) praktikale?