Killukesi ajaloost

Programm "Vanem vend, vanem õde" (VVVÕ) on vabatahtliku tugiisiku programm, mis sai alguse aastal 1904 USAs. Eestis tegutseb programm alates 1997. aastast, mil loodi Tartu Laste Tugikeskuse projekt “Vanem vend vanem õde”. Oma tegevuse laiendamiseks lõid Tartu Laste Tugikeskuse projekti vabatahtlikud oma mittetulundusühingu - MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde, mis on asutatud 8. juunil 2015 (registrikood: 80386580). Viimane kontakt USAs asuva valitsusvälise emaorganisatsiooniga jääb 1990. aastate lõppu, sellest tulenevalt ei tegutse MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde organisatsiooni Big Brother Big Sister egiidi all, vaid on iseseisev mittetulundusühing. Sellele vaatamata järgime organisatsiooniga Big Brother Big Sister suures osas sarnaseid põhimõtteid.

Alates 2022. a algusest tegutsevad meie programmi Vanemad Õed ja Vennad ka Tallinnas.